Revida


Vi brinner för att verksamheten ska drivas på ett etiskt och bra sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Name: Revida

Description


Vi brinner för att verksamheten ska drivas på ett etiskt och bra sätt. De som anlitar oss ska känna sig trygga i sitt val.

Lång erfarenhet av socialt arbete, i både kommunal och privat regi, ger oss (och därmed er) en fördel i kontakten med biståndshandläggare.

Vi vet att ansöknings- och överklagandeförfaranden är svåra. Med vår erfarenhet och kontaktnät kan vi ge er vårt fulla stöd!

Vi har medarbetare med utbildning bland annat socionom, ekonomi, undersköterska, vårdbiträde och barnskötare.

Are You Ready To Discuss Your Project?

FIND US

Best to just send a mail

Address

Fiskaregatan 11,
871 33 Härnösand

say hello !